نام نویسی دوره های فشرده نیمه خصوصی آموزش زبان فرانسه

نام نویسی دوره های فشرده نیمه خصوصی آموزش زبان فرانسه: ویژگی دوره های آموزشی زبان فرانسه ما در این است که تنها به یک متد آموزشی خاص محدود نمی شود، بلکه مجموعه ای از جدید ترین و کاربردی ترین متد های آموزشی و کمک آموزشی زبان فرانسه برای تنوع و غنی سازی هر دوره آموزش داده می شود. ویژگی دیگر این دوره ها در خواندن نمایشنامه ها و داستان های کوتاه از نویسندگان بزرگ فرانسوی بسته به سطح کاربر است است که موجب می شود زبان آموز، علاوه بر واژه ها و نکات گرامری جدید با نحوه ی نگارش ادبی و سبک نوشتار ادیبان بزرگ آشنایی پیدا کنند
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه

آشنایی با کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه

/
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه، طول دوره کارشناسی زبان فرانسه با گرایش ادبی، هفت نیم سال می باشد. دانشجویانی که در بدو ورود به این زبان آشنایی نداشته باشند، در نیم سال اول ملزم به گذراندن 156 ساعت زبان فرانسه مقدماتی(16 ساعت در هفته) خواهند بود که در این صورت، طول دوره هشت ترم خواهد بود.