میلیونرهای یکشنبه انریکو ماسیاس
,

ترجمه ی ترانه ی فرانسه کودکی من انریکو ماسیاس

/
فرانسه کودکی من انریکو ماسیاس: کشور فرانسه در کودکی من جزو قلمرو فرانسه نبود در آفتاب ساحل الجزایر گم شده بود این فرانسه ای است که من در ان متولد شدم.
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه

آشنایی با کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه

/
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه، طول دوره کارشناسی زبان فرانسه با گرایش ادبی، هفت نیم سال می باشد. دانشجویانی که در بدو ورود به این زبان آشنایی نداشته باشند، در نیم سال اول ملزم به گذراندن 156 ساعت زبان فرانسه مقدماتی(16 ساعت در هفته) خواهند بود که در این صورت، طول دوره هشت ترم خواهد بود.
دکتری زبان و ادبیات فرانسه

آشنایی با دکتری زبان و ادبیات فرانسه

/
دکتری زبان و ادبیات فرانسه: دوره دکتری زبان و ادبیات فرانسه شامل دو مرحله ی آموزشی و پژوهشی است: در مرحله ی آموزشی پذیرفته شدگان ظرف مدت حداقل 4 نیم سال، 18 واحد درسی را می گذرانند و پس از موفقیت در امتحان جامع و دفاع از طرح پژوهشی رساله، وارد مرحله ی پژوهشی می گردند که این مرحله نیز با تدوین رساله ی دکتری و دفاع از آن پایان می یابد.
دکتری رشته آموزش زبان فرانسه

آشنایی با دکتری رشته آموزش زبان فرانسه

/
دکترای آموزش زبان فرانسه: هدف از تشکیل دوره دکتری آموزش زبان فرانسه، تربیت افراد واجد صلاحیت علمی و فنی برای تدریس فرانسه در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و براوردن نیازهای جامعه از نظر نیروی متخصص در زمینه تحقیق مسائل آموزشی و تدریس زبان فرانسه و تدوین کتاب های درسی به زبان فرانسه می باشد.