کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه

آشنایی با کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان فرانسه

/
دروس اختصاصی کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان فرانسه  ترم ۱( ۱۰  وا…

نام نویسی دوره های فشرده نیمه خصوصی آموزش زبان فرانسه

/
نام نویسی دوره های فشرده نیمه خصوصی آموزش زبان فرانسه: ویژگی دوره های آموزشی زبان فرانسه ما در این است که تنها به یک متد آموزشی خاص محدود نمی شود، بلکه مجموعه ای از جدید ترین و کاربردی ترین متد های آموزشی و کمک آموزشی زبان فرانسه برای تنوع و غنی سازی هر دوره آموزش داده می شود. ویژگی دیگر این دوره ها در خواندن نمایشنامه ها و داستان های کوتاه از نویسندگان بزرگ فرانسوی بسته به سطح کاربر است است که موجب می شود زبان آموز، علاوه بر واژه ها و نکات گرامری جدید با نحوه ی نگارش ادبی و سبک نوشتار ادیبان بزرگ آشنایی پیدا کنند

ترجمه ترانه فرانسوی تو به من زمان ندادی داوید هالیدی

/
تو به من زمان ندادی داوید هالیدی:انگار همین دیروز بود، تو به من زمان ندادی تا به تو بگویم چقدر تو را دوست دارم و چقدر دلم برایت تنگ شده است.

ترجمه ترانه فرانسوی بگو به من آنچه که درست نیست انریکو ماسیاس

/
بگو به من آنچه که درست نیست انریکو ماسیاس: بگو به من آنچه که درست نیست زیرا تو بر شادی هایم سایه افکندی هنگامی که چشمان تو را اندوهگین و یا عصبانی می بینم.

ترجمه ی ترانه ی فرانسوی من آن را می فهمم انریکو ماسیاس

/
من آن را می فهمم انریکو ماسیاس:وقتی حوصله ات را سر می برم من آن را می فهمم،زمانی که در آغوشم هستی، زمانی که می خواهی من را زندانی کنی من آن را می فهمم.

ترجمه ی ترانه ی فرانسوی برای تو خوشحالم انریکو ماسیاس

/
برای تو خوشحالم انریکو ماسیاس: از ته قلب برایت خوشحالم خوشبختی تو یک شادی برای من است دوستی همیشه قسمت می کند بدترین لحظات را همانند بهترین لحظات.
,

ترجمه ی ترانه ی فرانسه کودکی من انریکو ماسیاس

/
فرانسه کودکی من انریکو ماسیاس: کشور فرانسه در کودکی من جزو قلمرو فرانسه نبود در آفتاب ساحل الجزایر گم شده بود این فرانسه ای است که من در ان متولد شدم.

ترجمه ی ترانه ی فرانسوی میلیونر های یکشنبه انریکو ماسیاس

/
میلیونرهای یکشنبه انریکو ماسیاس: از یکشنبه آینده حرف می زنیم هر کسی فکر می کند که زندگی به اندازه ای کوتاه است که یک روز را هم نباید در نگرانی بگذرانیم

ترجمه ی ترانه ی فرانسوی از انجایی که فکر می کنی شارل آزناوور

/
از انجایی که فکر می کنی شارل آزناوور: از آنجایی که فکر می کنی که تو ضعف من هستی من را می رنجانی روحم را آزرده می سازی و تو با من بازی می کنی همانند همه ی چیزها .

ترجمه ی ترانه ی فرانسوی همه ی مردم شبیه هم هستند انریکو ماسیاس

/
ترجمه ترانه فرانسوی همه ی مردم شبیه هم هستند انریکو ماسیاس: فرزندم، همه ی مردم شبیه به هم هستند.بیشتر برای قلب تا عقل همه ی مردم شبیه به هم هستند .
دروس تخصصی کارشناسی مترجمی زبان فرانسه

دروس تخصصی کارشناسی مترجمی زبان فرانسه

/
دروس تخصصی کارشناسی مترجمی فرانسه، دوره کارشناسی مترجمی زبان فرانسه نخستین گام جهت تربیت مترجمین توانمند در ترجمه مکتوب و شفاهی است.
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه

آشنایی با کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه

/
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه، طول دوره کارشناسی زبان فرانسه با گرایش ادبی، هفت نیم سال می باشد. دانشجویانی که در بدو ورود به این زبان آشنایی نداشته باشند، در نیم سال اول ملزم به گذراندن ۱۵۶ ساعت زبان فرانسه مقدماتی(۱۶ ساعت در هفته) خواهند بود که در این صورت، طول دوره هشت ترم خواهد بود.